mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      zegar Pn - Pt  9:00 - 19:00

Jakim wymogom musi sprostać wentylacja w hali produkcyjnej?

Prawo zobowiązuje pracodawcę do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnianych osób. Nakłada się na niego między innymi obowiązek dokonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, eliminowania ich, bądź – w sytuacji, w której jest to niemożliwe – minimalizowania ich negatywnego wpływu na pracowników. Właściciele hal produkcyjnych muszą zadbać o ich odpowiednią wentylację. Poniżej przedstawiamy wymogi, jakim musi sprostać system wymiany powietrza w każdej z nich.

 

Wentylacja nawiewna i wywiewna

Hala produkcyjna, czyli parterowy budynek wyposażony w specjalne maszyny, w którym odbywa się produkcja, powinien posiadać dobrą wentylację. Instalacja ta musi odprowadzać zanieczyszczone powietrze, ograniczać jego rozprzestrzenianie się w hali oraz zapewniać jego wymianę – dopływ świeżego, oczyszczonego z zanieczyszczeń, powietrza stanowi konieczność. Skuteczna wentylacja nie tylko zapewnia bezpieczeństwo osobom pracującym w hali, ale również wspomaga proces produkcji, w istotny sposób wpływając na jego jakość oraz ograniczając ryzyko wystąpienia awarii (zapylone powietrze może przyczynić się do uszkodzenia stosowanych maszyn). Zanieczyszczenia mogą wywoływać różnego rodzaju alergie. Ponadto zdarza się, że mają kancerogenny, radioaktywny lub toksyczny charakter. Ważnym elementem wentylacji jest krotność wymiany powietrza – na przykład w hali służącej do produkcji wyrobów włókienniczych wymiana powietrza powinna odbywać się nawet sześciokrotnie w trakcie godziny.

Wyróżnia się następujące rodzaje rozrzedzającej powietrze do odpowiedniego stężenia wentylacji mechanicznej, która wyrzuca zużyte powietrze na zewnątrz i wymusza napływ świeżego powietrza: nawiewną (doprowadzanie powietrza zachodzi w sposób mechaniczny, natomiast jego usuwanie w naturalny) oraz wywiewną (dopływ powietrza następuje naturalnie, a mechanicznie wspomaga się wywiew). Istnieje także system łączący oba typy wentylacji, czyli wentylacja nawiewno-wywiewna (dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie). Poza tym mamy zapewniającą równomierną wymianę powietrza w całym obiekcie wentylację ogólną i przeciwdziałającą akumulowaniu się zanieczyszczeń w miejscu ich wydzielania się stanowiskową. Należy przy tym pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu nawiewników, wywiewników oraz zakupie optymalnych filtrów, wentylatorów i innych niezbędnych elementów. Ponadto wentylacja musi spełniać przewidziane dla niej wymogi prawne. Wymogi te określają specjalne normy i rozporządzenia.

Przy projektowaniu wentylacji trzeba pamiętać, że zanieczyszczenia, w tym te o niedopuszczalnym stężeniu bądź nieprzyjemnych zapachu, muszą być wychwytywane jak najbliżej miejsca ich emisji. Rozmieszczenie źródeł zanieczyszczeń powinno decydować o lokalizacji odciągów miejscowych oraz pozostałych elementów wentylacji. Należy również wziąć pod uwagę: przeznaczenie obiektu, jego konstrukcję, sposób wykorzystania, stolarkę drzwiową i okienną, czas pracy przebywających w nim osób. Dlatego projekt wentylacji dla danej hali produkcyjnej zawsze stanowi niepowtarzalne rozwiązanie.